خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گوگل بدنبال برطرف کردن نگرانی های اتحادیه اروپا در زمینه رقابتهای بازرگانی

نظرها
گوگل بدنبال برطرف کردن نگرانی های اتحادیه اروپا در زمینه رقابتهای بازرگانی
اندازه متن Aa Aa

کمیسیون اروپا درباره فعالیتهای تبلیغاتی شرکت گوگل بر روی اینترنت و عملکرد موتور جستجوگر این شرکت و عدم مطابقت آنها با قواعد مربوط به رقابتهای تجاری تحقیق می کند.

شرکت گوگل به منظور برطرف کردن ظن کمیسیون اروپا خصوصا خواکین آلمونیا، کمیسر کمیسیون اروپا در امور رقابتهای بازرگانی مبنی بر فعالیتهای ضد رقابت تجاری، در ماه سپتامبر برای دومین بار به کمیسیون اروپا راه حلهایی جهت حل مشکلات مذکور را ارائه داده است.

پیش از این در ماه آوریل سال جاری این شرکت تغییراتی را در زمینه به نمایش درآمدن صفحات مربوط به نتایج جستجو و جداسازی آنها با صفحات سایر موتورهای جستجوگر اعمال کرده بود.

کمیسر امور رقابتهای بازرگانی روز سه شنبه اعلام کرد پیشنهادات گوگل در راستای برطرف کردن نگرانی های اتحادیه اروپاست.