خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تصویب طرح مقررات جدید عرضه دخانیات در اروپا

نظرها
تصویب طرح مقررات جدید عرضه دخانیات در اروپا
اندازه متن Aa Aa

نمایندگان پارلمان اروپا روز سه شنبه مقررات سختگیرانه تری برای عرضه دخانیات در اروپا وضع کردند. هدف، انصراف جوانان از استعمال دخانیات است.

بر اساس این طرح، شصت و پنج درصد سطح پاکتهای سیگار در اروپا پوشیده از هشدارعلیه مصرف دخانیات خواهد شد. کمیسیون اروپا که این طرح را تقدیم پارلمان کرد، خواهان آن بود که هشدار علیه کشیدن سیگار، هفتاد و پنج درصد سطح پاکتها را در بر گیرد. حال کشورهای عضو باید بر طرح مصوبه پارلمان اروپا صحه بگذارند تا جنبه قانونی بخود گیرد.

نمایندگان پارلمان همچنین پیشنهاد کمیسیون را در مورد طبی اعلام کردن سیگارهای الکترونیکی و منع فوری سیگارهای معطر رد کردند. قرار است سیگار های معطر بتدریج و ظرف پنج سال از بازار خارج شوند. مخالفان دخانیات می گویند سیگارهای معطر بویژه بران زنان و دختران جذاب است.

مقررات محدود کردن عرضه دخانیات سالهاست که با مقاومت و مبارزه کارخانجات تولید کننده روبرو بوده است. شرکت دخانیات فیلیپ موریس که شرکتی بین المللی و سازنده سیگارهای مارلبورو است، تنها در سال گذشته، مبلغ یک میلیون و دویست و پنجاه یورو خرج مذاکره و تبلیغ در میان نمایندگان پارلمان اروپا کرده است.

گام آتی برای قانونی کردن طرح مصوبه پارلمان، تفاهم و توافق با کشورهای عضو اتحادیه اروپا است.

لیندا مک ایوان، نماینده پارلمان که مسئول این مذاکرات است، اظهار امیدواری کرده است که گفتگوها تا پایان سال جاری میلادی نتیجه بدهد.

او گفت: “ما برای هشدارهای چشمگیر بروی شصت و پنج درصد سطح جلو و پشت پاکتهای سیگار و منع تدریجی سیگارهای معطر مثل سیگار نعنا رای دادیم.”

مقامات اتحادیه اروپا خواهان آنند که همه توافقها تا قبل از پایان سال جاری و آغاز ریاست لیتوانی بر اتحادیه تکمیل شود زیرا لیتوانی از حامیان سرسخت مقررات سختگیرانه علیه شرکتهای دخانیات است.

تونیو بورگ، کمیسر اتحادیه اروپا گفت: “این هنر مصالحه و هنر سیاستمداری است. فکر می کنم پس از رای گیری امروز امکان پذیر باشد.”

اتحادیه اروپا برآورد کرده است که سالیانه حدود هفتصد هزار اروپایی بخاطر بیماریهای ناشی از استعمال دخانیات جان باخته و مبلغ بیست و پنج میلیارد یورو برای بیمه های دولتی هزینه بر می دارند.