خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاشفان بوزون هیگز یا کلید اسرار جهان؛ برنده نوبل فیزیک امسال

نظرها
کاشفان بوزون هیگز یا کلید اسرار جهان؛ برنده نوبل فیزیک امسال
اندازه متن Aa Aa

پیتر هیگز از بریتانیا و فرانسوا انگلرت از بلژیک، توسط آکادمی سلطنتی علوم سوئد بعنوان برندگان جایزه نوبل فیزیک سال ۲۰۱۳ معرفی شدند.

آنها این جایزه را بطور مشترک برای کشف ذره هیگز معروف به ذره خدا کسب کردند. این پیش بینی که در سال ۱۹۶۴ انجام شده بود، سال گذشته بوسیله آزمایش هایی در مرکز تحقیقاتی سرن تایید شد.

فرانسوا انگلرت از برندگان امسال نوبل فیزیک به خبرنگاران می گوید: «من از دریافت این جایزه بسیار خوشحالم اما افسوس می خورم از اینکه رابرت بروت، همکار و دوست تمام زندگی من اینجا نیست تا این جایزه را برای کاری که ما به کمک هم انجام دادیم با ما شریک باشد.»

رابرت بروت همکار فرانسوا انگلرت که در این تحقیقات شرکت داشت، دو سال پیش فوت کرده است.

یافته این فیزیکدانان یکی از مهمترین بینش ها را برای فهم کهکشان فراهم کرده است. بدون بوزون هیگز همه ذرات در سرعت نور حرکت می کنند و اتم ها وجود نخواهند داشت.

کشف بوزون هیگز بخش اصلی تئوریی است که نشان می دهد چگونه ماده اولیه برای تشکیل ستاره ها و سیارات پدید آمده است.