خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سیاستهای جدید برای بازار انرژی

نظرها
سیاستهای جدید برای بازار انرژی
اندازه متن Aa Aa

روسای بزرگترین شرکتهای تولید سوخت در بروکسل گردهم آمده اند تا با توجه به سه مشکل رقابت در بازار، تغییر آب و هوا و ایمنی توزیع، خط مشی جدیدی برای عرضه سوخت درنظر بگیرند. اگر برای اینها راه حلی پیدا نشود، اروپا در تاریکی فرو خواهد رفت.

دانیل بنش، رئیس هیئت جمهوری چک می گوید: “مسئله فوری است. ممکن است هر زمستان با فقدان برق و مشکل تاریکی روبرو شویم. باید بفوریت مسئله را حل کرد.”

روسای شرکتها، کشورهای اروپایی را به دخالت در قیمت گذاریها متهم کردند و گفتند اعمال نفوذ سیاسی آنها باید متوقف شود.

ژرار مستراله، از شرکت جی دی اف سوئز گفت: “این ربطی به کمیسیون اروپا ندارد بلکه بخاطر بالکانیزه شدن تصمیمات فردی است که توسط کشورهای عضو اتخاذ می شود.”

آنجه این شرکتها می خواهند، کاهش کمکهای مالی، مالیاتها و افزایش بهای سوخت است تا عرضه آن ارزانتر تمام شود.

یوهانس تایسن، مدیر شرکت ای آن گفت: “دخالتها و کمکهای مالی به سطحی غیر قابل قبول رسیده است. صنایع ما یکی از عمده ترین در اروپاست و دیگر نو پا نیست. احتیاج به کمک ندارد بلکه باید در بازار، در سطح بالا حضور داشته باشد.”

شرکتهای عرضه سوخت، همچنین، خواهان ایجاد یک نهاد مثل نهاد نظارت بر بانکها هستند که نماینده ده شرکت عمده عرضه انرژی برای دویست و سیزده مشتری باشد.