خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات سرخپوستان شیلیایی در سانتیاگو

نظرها
تظاهرات سرخپوستان شیلیایی در سانتیاگو
اندازه متن Aa Aa

هفت صد نفر از اعضا و طرفداران سرخ پوستان شیلی موسوم به “ماپوچه” که از مخالفان سرسخت تصرف این کشور توسط استعمارگران اسپانیایی در پنج قرن پیش هستند، در سانتیاگو تظاهرات کردند.

آنها خواهان آن هستند که زمینهایشان که در دوره دیکتاتوری آگوستو پینوشه گرفته شده، به آنها بازگردانده شود.