خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتصاب و اعتراض به مناقصه نفتی در برزیل

نظرها
اعتصاب و اعتراض به مناقصه نفتی در برزیل
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه
اعتصاب کارکنان پتروبراس، شرکت نفت دولت برزیل، استخراج نفت از ۴۰ سکو را مختل کرد. کارکنان و اتحادیه های کارگری به مناقصه ای نفتی که امروز در هتلی در ریو دو ژانیرو انجام می شود معترضند. حدود هزار نیروی امنیتی آماده شده اند تا از بروز درگیری و تنش در اطراف هتلی که این مناقصه در آن انجام می شود، جلوگیری کنند.