خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

معضلات شرکتهای کوچک در اروپای بحران زده

نظرها
معضلات شرکتهای کوچک در اروپای بحران زده
اندازه متن Aa Aa

چرا بانکها به سختی وام می دهند؟ آیا این مساله زندگی شما در تحت تاثیر قرار داده است؟ بارزگانی این روزها سختتر از همیشه شده است؟ آیا می توان چاره ای برای آن پیدا گرد. در برنامه اقتصاد واقعی این بار بدنبال پاسخ به این سوالات می رویم.

اقتصاد در کشورهای عضو منطقه مالی یورو، در یک حلقه ناقص محصور شده است.

شرکتهای کوچک یکی پس از دیگری ورشکسته می شوند و بدهیهایشان بالا می رود و توان سوددهی را از دست می دهند.

بانکها هم اعتمادشان را به این شرکتها از دست داده اند. نمی توانند به این شرکتها وام بدهند. به همین دلیل شرکتهای جدید توان دریافت وام برای گسترشهای اقتصادی ندارند و اقتصاد و وضع بیکاری در شرایط بحرانی می ماند. در همین راستا، ساختار مالی و اقتصادی رو به نابودی می رود. به عبارتی دیگر اقتصاددانان این مرحله را “سقوط” می نامند.