خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مبارزه علیه سازمانهای مافیایی در اروپا

نظرها
مبارزه علیه سازمانهای مافیایی در اروپا
اندازه متن Aa Aa

فرانچسکو لاکولینو، یکی از نمایندگان پارلمان اروپا می گوید: “ما به همکاری نظامهای قضایی و همکاری پلیس در تمام کشورهای اتحادیه اروپا و هماهنگ شدن قوانین جنایی آنها نیازمندیم. باید همگی بر این اعتقاد باشیم که می توانیم با جنایت در اروپا، فساد و پولشویی مبارزه کنیم اگر اراده سیاسی و مبادله اطلاعات وجود داشته باشد.”

“ من همچنین، مخبر دادستان اروپا هستم. به اعتقاد من، ایجاد سریع یک ساختار منظم برای مبارزه با جنایت در میان کشورها بسیار مفید است.”

چه باید کرد؟

“تبادل اتوماتیک اطلاعات در مورد پولشویی، لغو اختیارات بانکها برای محرمانه نگاهداشتن اطلاعات، محدود کردن نقاط مالیات آزاد در اروپا و اراده دستجمعی. باید بخاطر داشت که فساد سالیانه یکصد و بسیت میلیارد یورو به اروپا ضرر می زند.”