خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تعلیق دسترسی واشینگتن به اطلاعات بانکی شهروندان اتحادیه اروپا

نظرها
تعلیق دسترسی واشینگتن به اطلاعات بانکی شهروندان اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

پارلمان اروپا روز چهارشنبه با اکثریت آرا از کمیسیون این قاره خواست تا اجرای توافق بر سر برنامه ردیابی اطلاعات مالی تروریستی را با دولت ایالات متحده آمریکا به حال تعلیق در آورد.

این رای پارلمان اروپا در استراسبورگ در پاسخ به اقدامات نسبت داده شده به آژانس امنیت ملی آمریکا اتخاذ شد.

در غیاب ۳۰ نماینده و باوجود مخالفت ۲۵۴ تن از حاضران در جلسه رای گیری، ۲۸۰ نماینده به طرح تعلیق دسترسی واشینگتن به اطلاعات مالی شهروندان اروپا رای مثبت دادند.

پیش از این در خبرها آمده بود که آژانس امنیت ملی آمریکا به اطلاعات بانکی شهروندان اروپا در شرکت سوئیفت بلژیک دست درازی کرده است.

بر اساس رای پارلمان اروپا و درخواست از کمیسیون اتحادیه، این تعلیق باید تا زمان روشن شدن نتیجه تحقیق درباره وضعیت حاضر ادامه یابد.

توافق با شرکت سوئیفت به منظور ردیابی مالی در موردهای ویژه امنیتی در سال ۲۰۱۰ صورت گرفت.