خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

همه پرسی در برلین درباره مالکیت شبکه برق رسانیk

Access to the comments نظرها
همه پرسی در برلین درباره مالکیت شبکه برق رسانیk
اندازه متن Aa Aa

روز یکشنبه مردم برلین، در یک همه پرسی درباره مالکیت شبکه برق رسانی شهر خود تصمیم می گیرند.

هم اکنون شرکت سوئدی واتن فال، مسئول برق رسانی به پایتخت و بزرگترین شهر آلمان است.

در صورتی که مردم برلین به این همه پرسی رای مثبت بدهند، فشار بر مقامهای این شهر برای برگرداندن مدیریت این شبکه به مردم شهر بیشتر می شود.

حامیان برگزاری همه پرسی تلاش زیادی برای قانع کردن شهروندان برلین کرده اند تا به آن رای مثبت بدهند. یکی از آنها می گوید: «ما نمی خواهیم که پول مردم به جیب بخش خصوصی که در اینجا شرکت واتن فال است، سرازیر شود. ما می خواهیم در آینده پول مردم شهر نصیب خود مردم بشود.»

حزب سبزها یکی از حامیان مدیریت مردم بر شبکه برق رسانی برلین است.

اما ائتلاف سیاسی حاکم بر برلین به دلیل بار مالی بازخرید این شبکه مخالف آن است.

رای مثبت برلینیها خبر بدی برای شرکت سوئدی واتن فال خواهد بود، چرا که این شرکت را از یکی از مهمترین منابع درآمدی خود محروم می کند.

مردم هامبورگ در همه پرسی مشابهی به باطل کردن مجوز بهره برداری شرکت واتن فال از شبکه برق رسانی شهر خود رای دادند تا مدیریت آن به شهروندان واگذار شود.

شرکت واتن فال در مالکیت دولت سوئد است.