خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

میلیونها نفر برای مشاهده خورشید گرفتگی به آسمان خیره شدند

نظرها
میلیونها نفر برای مشاهده خورشید گرفتگی به آسمان خیره شدند
اندازه متن Aa Aa

روز یکشنبه، شهر نایروبی میزبان صدها گردشگری بود که برای چشم دوختن به آسمان به کشور کنیا سفر کرده بودند چرا که خورشید گرفتگی که اخترشناسان آن را پیش بینی کرده بودند، از این شهر بهتر از بسیاری از نقاط جهان قابل رویت بود.

به گفته ناسا، آژانس فضایی آمریکا خورشید بر فراز اقیانوس اطلس کاملتر از هرجای دیگری مخفی شده بود.

بر اساس داستانهای اساطیری در کنیا خورشید گرفتگی زمانی رخ می دهد که ماه، خورشید را می بلعد.

یکی از ساکنان بریتانیایی شهر نایروبی از دیدن خورشید گرفتگی هیجان زده است و می گوید: «این خورشید گرفتگی فراتر از انتظارات من بود. دفعه قبل که خورشید گرفتگی را دیدم فقط پانزده ثانیه طول کشید، در حالی که این بار حدود چهار یا پنج دقیقه طول کشید. فوق العاده بود.»

این خورشید گرفتگی از جنوب کشور آمریکا شروع شد، فقط چند ثانیه طول کشید. سپس در شمال شرق قاره آمریکا و بخشهایی از جنوب اروپا هم بخشهایی از خورشید در پشت ماه مخفی شد.

خورشید گرفتگی کامل زمانی رخ می دهد که ماه در بین زمین و خورشید طوری قرار می گیرد که برای لحظاتی به طور کامل راه نور خورشید را سد می کند. اما در خورشید گرفتگی ناقص ماه در مسیر نور خورشید قرار می گیرد، ولی نمی تواند به طور کامل مانع از رسیدن نور خورشید بشود.