خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

نگرانی خانواده یکی از اعضای پوسی رایوت

نظرها
نگرانی خانواده یکی از اعضای پوسی رایوت
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

همسر نادیدا تولوکوننیکوف می گوید سیزده روز است که از این فعال گروه پوسی رایوت بی خبر است. تولوکوننیکوف که در اعتراض به حکم اش مدتی را نیز در اعتصاب غذا سپری کرده، دو هفته پیش به زندانی جدید منتقل شده است و از آن زمان به بعد خبری از وی در دست نیست.

او به جرم اجرای ترانه ای اعتراضی در صحن کلیسای جامع مسکو به تحمل دو سال زندان محکوم است.