خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گردشگری در جهان رو به افزایش است

نظرها
گردشگری در جهان رو به افزایش است
اندازه متن Aa Aa

نمایشگاه بازار جهانی صنایع گردشگری سال ۲۰۱۳ در لندن دایر است. از ده مدیر اجرایی ارشد صنایع گردشگری، ۹ نفر آنها نسبت به چشم انداز شرکت خود در سال ۲۰۱۴ خوش بینند. بنا به آمار بزرگترین سایت های گردشگری، اروپا هرچه بیشتر در صدر اهداف جهانگردی مردم جهان قرار می گیرد.

یک مدیر بازرگانی و مشاور جهانگردی: “وقتی می بینیم که مردم به جای هزینه کردن در مسائل دیگر ، به سفر و گردشگری می پردازند، بسیار خوش بین می شویم. چشم انداز گردشگری قطعا خوش بینانه است و این خوش بینی برای اروپا بیشتر است. زیرا گرایش های زیادی در جهان نشان می دهد که بسیاری از مردم بیش از سایر نقاط مایل به دیدن اروپا هستند.”

پس از اروپا، کشورهای آسیا به تدریج به کانون جاذبه دوم برای گردشگران تبدیل می شوند و برای نمونه کشور مالزی که صنعت جهانگردی آن بازاریابی فعالی را دنبال می کند، به افزایش گردشگران امیدوار است.

وزیر گردشگری و فرهنگ مالزی: “هدف ما از گردشگری در مالزی در سال ۲۰۱۴، داشتن ۲۸ میلیون بازدید کننده است. این سه میلیون بیش از تعداد گردشگران در سال گذشته است. البته در دراز مدت به افزایش بیشتر گردشگران نیز امیدواریم و بنا به طرحی که در دست داریم انتظار می رود تا سال ۲۰۲۰ سالانه پذیرای ۳۶ میلیون گردشگر باشیم.”

با بهبود وضع اقتصادی جهان، صنعت گردشگری نیز رونق می گیرد. در سال ۲۰۱۲ برای اولین بار تعداد سفر در جهان به یک میلیارد و ۳۵ میلیون رسید و بنا به پیش بینی سازمان گردشگری سازمان ملل متحد، این آمار در سال ۲۰۱۳، تا پنج درصد افزایش خواهد یافت.