خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

وضعیت بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا

نظرها
وضعیت بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

رهبران ارشد اروپا با هدف بررسی بحران بیکاری جوانان در اتحادیه اروپا روز سه شنبه در شهر پاریس گرد هم آمدند. تازه ترین آمارهای مرکز آمار اروپا نشان می دهد که نرخ بیکاری جوانان اروپایی به بیش از بیست و سه و نیم درصد رسیده است. یعنی شش میلیون جوان اروپایی زیر 25 سال، فاقد شغل هستند.

البته بحران بیکاری جوانان در بین کشورهای مختلف اروپایی متفاوت است. نرخ بیکاری جوانان در آلمان بزرگترین اقتصاد اروپا تنها هفت و هفت دهم درصد است ولی این رقم در کشورهای بحران زده یونان و اسپانیا به حدود شصت درصد رسیده است.

رئیس کمیته جوانان کنفدراسیون اتحادیه اروپا می گوید:“ما خواستار آن هستیم که اعضاء اتحادیه اروپا به هم نزدیکتر شوند و تنها از لحاظ بودجه مشترک نباشند، بلکه درمسئولیت های خود در مسائل اجتماعی و اشتغال هم مشارکت داشته باشند. این اروپایی است که ما با آن موافقت کردیم و برای میلیونها اروپایی می خواهیم.”

درکشورهای بحران زده ای چون یونان و اسپانیا با نرخ بیکاری حدود شصت درصد، بیش از نیمی از جوانان بیکارند. نرخ بیکاری جوانان در فرانسه هم به بیش از 25 درصد رسیده است یعنی از هر چهار جوان فرانسوی، یک نفر بیکار است.