خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دو و نیم میلیارد نفر به خدمات بانکی دسترسی ندارند

Access to the comments نظرها
دو و نیم میلیارد نفر به خدمات بانکی دسترسی ندارند
اندازه متن Aa Aa

بانک جهانی روز دوشنبه اعلام کرد که بیش از دو و نیم میلیارد فرد بالغ در سراسر جهان به خدمات بانکی دسترسی ندارند و پول خود را در بانکها نگاه نمی دارند. این تعداد بیش از نیمی از افراد بالغ جهان را شامل می شود.

بانک جهانی در گزارشی با نام توسعه مالی جهانی در سال 2014 آورده است، اکثر افرادی که به خدمات بانکی دسترسی ندارند در کشورهای در حال توسعه زندگی می کنند. این نهاد به کشورهای در حال توسعه توصیه کرده است که رقابت بیشتری در میان ارائه دهندگان خدمات مالی ایجاد کنند تا مردم بیشتری استطاعت حفاظت از دارایی های خود را پیدا کنند.

بانک جهانی در بخشی از گزارش، تلفن بانک و سایر تکنولوژی ها را در تسهیل گسترش خدمات مالی به فقرا، زنان و دیگر گروههای محروم موثر دانسته است.