محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

فن آوری های نوین در خدمت ورزش

فن آوری های نوین در خدمت ورزش
نگارش از Euronews

برای بهبود عملکرد فوتبالیستها، بیش از پیش از فن آوری های نوین در ورزش استفاده می شود.

در آلمان، شرکت نرم افزاری «اس آ پ» و تیم نوجوانان باشگاه فوتبال هافنهایم در حال توسعه سیستمی هستند که می توان به کمک آن به تجزیه و تحلیل فعالیت بازیکنان، موقعیت آنها در زمین و زمان تماس آنها با توپ پرداخت.

در این روش با قرار دادن حسگرهای ویژه ای در ساق پا، لباس و حتی توپ، می توان اطلاعات قابل توجهی از فعالیت هر ورزشکار جمع آوری کرد و سپس به کمک فن آوری های جدید، به پردازش و تجزیه و تحلیل این اطلاعات پرداخت. به این ترتیب، مربیان می توانند خصوصیاتی مانند شتاب، سرعت و زمان در اختیار داشتن توپ توسط هر بازیکن را برای او و یا برای کل تیم، محاسبه کنند.

برند لویکات، مدیر نوآوری و عضو هیات مدیره شرکت نرم افزاری آلمانی «اس آ پ» می گوید: «در اصل، این حسگرها در جایی بر روی بدن و یا کفش و لباس بازیگران نصب می شود و سپس اطلاعات به کمک سیگنال هایی منتقل می شوند. باید توجه داشت که تاثیر این سیگنال ها بر روی بازیگران بسیار ناچیز است.»

آنتن هایی که بر روی زمین های آموزشی نصب شده اند اطلاعات حسگرها را به حافظه فن آوری منتقل می کنند. این اطلاعات برای آموزش های فردی استفاده می شود و بر اساس شناخت نقاط قوت و ضعف، استراتژی های جدید طراحی می گردند. این کار به طراحی موثرترین شیوه های آموزشی کمک می کند. این اطلاعات همچنین می توانند به کاهش خطر آسیب دیدگی و در نهایت افزایش کیفیت بازی کمک کند.

یولیان ناگلسمان، مربی تیم نوجوانان باشگاه فوتبال آلمانی هافنهایم می گوید: «این کار باعث تقویت ادراکات ذهنی مربی می شود و به من امکاناتی را می دهد که پیش از این در اختیار نداشتم. برای مثال اگر بخواهم زمان رسیدن توپ به هدف را اندازه گیری کنم به کمک این نرم افزار امکان پذیر است و اگر بخواهم تمام اطلاعات را تا زمان رسیدن توپ به هدف در زمانی بسیار سریع در اختیارم داشته باشم با این وسیله می توانم. همچنین می توان نتیجه گیری های لازم را برای آموزش های جلسات بعدی بسرعت به دست آورد. این ابزار برای آموزش بسیار مفید است.»

یکی دیگر از فن آوری های نوین، استفاده از سربندی است که توسط گوگل پشتیبانی می شود. این تکنولوژی به مربی این اجازه را می دهد تا سرعت دقیق هر بازیکن را محاسبه و در دوران تمرین بتواند عملکرد فردی هر بازیکن را روی لوح رایانه مشاهده کند.