خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شرکت پست فرانسوی اعلام ورشکستگی کرد

نظرها
شرکت پست فرانسوی اعلام ورشکستگی کرد
اندازه متن Aa Aa

«موری دوکرو» شرکت فرانسوی حمل و نقل و جابه جایی محمولات و مرسولات پستی، روز جمعه اعلام ورشکستگی کرد.

با اعلام ورشکستگی این شرکت پستی با پنج هزار و دویست کارمند نزد مقامات قضایی و حقوقی فرانسه در دادگاه تجاری، بزرگترین ورشکستگی از زمان تصاحب پست ریاست جمهوری توسط فرانسوا اولاند به ثبت رسید.

این شرکت برای طی کردن مراحل ورشکستگی، یک مدیر موقت را انتخاب و معرفی کرده است.