خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تخریب بزرگترین اردوگاه کولیها در فرانسه

نظرها
تخریب بزرگترین اردوگاه کولیها در فرانسه
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

ساکنان بزرگترین اردوگاه محل زندگی کولیها در فرانسه به اجبار مقامهای امنیتی آن را تخلیه کردند.

این اردوگاه محل زندگی حدود هشتصد نفر بود که پس از تخلیه، تخریب شد.

بسیاری از ساکنان این اردوگاه پس از تخریب آن بی خانمان شده اند.