خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

گفتگوی یورونیوز با رییس جمهوری گرجستان

Access to the comments نظرها
گفتگوی یورونیوز با رییس جمهوری گرجستان
اندازه متن Aa Aa

روابط نزدیکتر بین اتحادیه اروپا و کشورهای گرجستان و مولداوی، تنها نتیجه ملموس اجلاس مشارکت شرقی در ویلنیوس بود. ناتالیا ریچاردسون، خبرنگار یورونیوز در این باره با گئورگی مارگولاشویلی، گفتگو کرده است:

یورونیوز: آقای رئیس جمهور، کشور شما موافقتنامه همکاری با اتحادیه اروپا را امضاء کرده و شما امیدوارید در آینده نزدیک به اتحادیه بپیوندید. چه باعث شده این امیدواری در شما بوجود بیاید؟

گیورگی مارگولاشویلی: گرجستان از نظر تاریخی همواره بخشی از اروپا بوده است و ما این راه را ادامه می دهیم. امیدوارم در آینده نزدیک واقعا بخشی از خانواده اروپا شویم، نه تنها از نظر فرهنگی بلکه از جنبه سیاسی.

یورونیوز: آیا فکر می کنید روسیه شما را برای اجتناب از این امر مثل اوکراین تحت فشار خواهد گذاشت؟ شما چطور در مقابل این فشار مقاومت خواهید کرد؟

گیورگی مارگولاشویلی: همیشه درست نیست که در سیاست مقایسه شود. البته در حال حاضر جو حاکم بر کنفرانس سران چنین وسوسه ای را ایجاب می کند، اما ما بر این قائلیم که سیاست برد- برد اروپا در مورد اروپایی بزرگتر برای جهان، برای منطقه و برای همسایه روسیه امن تر است.

یورونیوز: شما می خواهید کشورتان هم به ناتو (سازمان پیمان آتلانتیک شمالی) و به اتحادیه اروپا بپیوندد، و هم روابطی عادی با روسیه داشته باشد. آیا این دو با هم تطبیق می کند؟

گیورگی مارگولاشویلی: آیا کسی می تواند به من جز این را نشان بدهد؟

یورونیوز: ناتو و روسیه.

گیورگی مارگولاش ویلی: گرجستان کشوری مستقل با سیاستی مستقل است. گرجستان می خواهد این پیام را به همسایگانش از جمله فدراسیون روسیه بفرستد که گرجستان متمدن، با اقتصاد قوی و دموکراتیک، گرجستان اروپایی و گرجستان اروپایی و آتلانتیک تهدیدی برای کسی نیست بلکه همسایه ای با ثبات تر با مرزهایی با ثبات تر است.