خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنترل هرچه بیشتر مرزهای اروپا

Access to the comments نظرها
کنترل هرچه بیشتر مرزهای اروپا
اندازه متن Aa Aa

هجده کشور اتحادیه اروپا یک نظام جدید الکترونیکی را برای کنترل مرزهایشان در مقابل ورود مهاجران ناخواسته ایجاد کرده اند. سایر اعضای اتحادیه سال آینده به این طرح خواهند پیوست.

یک سخنگوی کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: “این سیستم ابزار بهتری برای تشخیص هویت و اقدام است. اما هیچ راهی بتنهایی کافی نیست زیرا دیده ایم که اجتناب از بروز فجایعی چون واقعه لامپدوزا بسیار مشکل است.”

این طرح تنها برای کنترل مهاجرت نبوده بلکه هدف مبارزه با جنایت در سطح اروپا را هم دارد. در این میان، بریتانیا، ایسلند و دانمارک از پیوستن به این طرح خودداری کرده اند.