خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

برتری کشورهای خاور دور بر اروپا در زمینه آموزش

نظرها
برتری کشورهای خاور دور بر اروپا در زمینه آموزش
اندازه متن Aa Aa

سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه وابسته به سازمان ملل متحد گزارش داده است که دانش آموزان چینی، کره جنوبی و سنگاپوری در بسیاری از مواد درسی از همتایان اروپایی خود جلوترند. این گزارش، نتیجه تحقیق بروی پانصد و ده هزار دانش آموز از شصت و پنج کشور جهان است.

ییف لترمه، معاون دبیر کل سازمان به یورونیوز گفت: “ارتباط روشنی میان عملکرد دانش آموز، عملکرد آموزشگاه، اوضاع و پیشرفت اقتصادی و تولید ناخالص ملی وجود دارد. برخی از کشورهای شمال اروپا به برخی مسائل توجه بیشتری نشان داده اند. از سوی دیگر، آنها با مشکلات کمتری مثلا مهاجرت و عدم ادغام مهاجران روبرو بوده اند.”

بر اساس این گزارش، آموزش در کشورهای آلمان، استونی و لهستان پیشرفت نشان داده است.

یان تروژینسکی، کمیسر اتحادیه اروپا در امور فرهنگی و آموزشی در باره درسهایی که اروپا می تواند در زمینه آموزش از کشورهای شرق دور برگیرد، می گوید: “حمایت از روند یادگیری کودکان از یکدیگر، حمایت از عملکرد برتر دیگران، حمایت از تغییر و اصلاحات در سیاستگذاری ها و یادگیری از دیگر کشورهای عضو اتحادیه.”

کندی کار کودکان خانواده های مهاجر بخاطر عدم ادغامشان با فرهنگ و زبان کشور میزبان نیز از جمله مسائل عمده در زمینه آموزش در کشورهای مهاجرپذیر اروپایی است.