خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

هزار روز از فاجعه هسته ای فوکوشیما گذشت

Access to the comments نظرها
هزار روز از فاجعه هسته ای فوکوشیما گذشت
اندازه متن Aa Aa

با گذشت یک هزار روز از فاجعه آسیب دیدن نیروگاه هسته ای فوکوشیما در ژاپن، هنوز ابعاد آلودگی ها و خطر نشت مواد رادیواکتیو بویژه از طریق آب های آلوده، بسیار گسترده است.

سرپرست عملیات پاکسازی این نیروگاه، روز چهارشنبه چهارم دسامبر به مناسبت هزارمین روز این فاجعه گفت: “جلب حمایت مناطقی که بتوان مواد آلوده به رادیو اکتیو را در آن دفن کرد بسیار دشوار است و این بزرگترین مسئله ما است. مشکل دیگر اینست که با وجود عملیات گسترده پاکسازی، دفع یکباره و کامل این مواد ممکن نیست.”

بسیاری از شهروندان توکیو پس از زلزله ۹ ریشتری و سونامی سال ۲۰۱۱، و به خاطر فاجعه نیرو گاه فوکوشیما ناگزیر از جابجایی ترک خانه های خود شدند.

یک شهروند که به خاطر این فاجعه آواره شده می گوید: “از اینکه نمی توانیم به زندگی سابق خود برگردیم غمگین هستم. ما خانواده خوشبختی بودیم اما ناچار به زندگی جدا از هم شده ایم. دفع آلودگی ها از محل زندگی و بسیاری کارها هنوز انجام نشده و وضع به حال سابق باز نمی گردد.”

و یک شهروند جابجا شده دیگر: “من بچه کوچک دارم و امیدوارم زودتر بتوانند آلودگی ها را برطرف کنند تا بتوانم به زندگی ام باز گردم.”

در مراسم یکهزارمین روز فاجعه فوکوشیما، اقدامات شرکت تپکو، گرداننده این نیروگاه، در جهت پاکسازی آلودگی ها، بویژه جابجایی سوخت هسته ای رآکتور شماره ۴ این نیروگاه که از نیمه دوم ماه نوامبر سال جاری آغاز شد، مورد تقدیر قرار گرفت.

0.22
سرپرست عملیات پاکسازی نیروگاه گفت: “جلب حمایت مناطقی که بتوان مواد آلوده به رادیو اکتیو را در آن دفن کرد بسیار دشوار است و این بزرگترین مسئله ما است. مشکل دیگر اینست که با وجود عملیات گسترده پاکسازی، دفع یکباره و کامل این مواد ممکن نیست.”

0.42

0.52