خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دولت بریتانیا به آینده اقتصادی این کشور خوشبین است

نظرها
دولت بریتانیا به آینده اقتصادی این کشور خوشبین است
اندازه متن Aa Aa

جورج اوزبُرن، وزیر دارایی بریتانیا روز پنجشنبه بودجه به روز شده و بازبینی شده این کشور را تقدیم پارلمان کرد.

پیش بینی رشد اقتصادی بریتانیا به میزان 1.4 درصد تولید ناخالص داخلی در سال جاری و افزایش یک درصدی آن در سال آینده میلادی از جمله موارد مندرج در این گزارش هستند.

اما میزان تولید ناخالص داخلی این کشور هنوز به سطح قبل از بحران اقتصادی نرسیده است. وزیر دارایی بریتانیا در این باره گفت: «این یک طرح جدی برای رشد کشور است اما کار اصلی هنوز انجام نشده است. با انجام درست کارها و مدیریت مناسب، بریتانیا در مسیر پیروزی قرار می گیرد. باید راه را ادامه داد.»

کسری بودجه بریتانیا با 4.2 درصد کاهش نسبت به سال 2010، به 6.8 درصد رسیده است. پیش بینی های قبلی این میزان را هفت و نیم درصد در نظر گرفته بودند.

با این حال در سال 2014 دولت بریتانیا همچنان به 111 میلیارد پوند قرض نیازمند است که البته 9 میلیارد کمتر از پیش بینی صورت گرفته در ماه مارس می باشد.