خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مشکل استخدام در اروپا

Access to the comments نظرها
مشکل استخدام در اروپا
اندازه متن Aa Aa

در میان مشکلات بیشماری که در ارتباط با یافتن کار و مقررات مربوط به آن در اروپا وجود دارد، یکی وضعیت افرادی است که برای کار به نقطه دیگری از اروپا اعزام می شوند.اغلب آنها کارگران کشورهای شرق یا جنوب اروپا هستند که مورد سوءاستفاده زنجیره ای کارفرمایان قرار می گیرند.

ورنر بولن، دبیر فدراسیون اروپایی کارگران ساختمانی و نجار ها می گوید: “برخی شرکتها کارشان فراهم کردن کارگران ارزان و غیر قابل اعتماد است. آنها همه نوع تقلب در مورد مستقل بودنشان از مقررات کار می کنند تا از پرداخت مالیات و پرداختهای مربوط به خدمات اجتماعی اجتناب کنند، و نیز از دستمزد کارگران کم می کنند.”

یک شهروند پرتغال مدت هشت سال است در بلژیک بسرمی برد. او در ابتدا با قرارداد کار از طرف شرکتی آمد که مقامات بلژیک آنرا برسمیت نشناختند زیرا آدرس شرکت، وجود خارجی نداشت.

او می گوید: “من بدون آنکه کارفرما را دیده باشم، کار را شروع کردم. هر دوی ما برای اقامت در بلژیک با مشکل روبرو شدیم. بعد، بدون مقدمه دیدم که در قرارداد من ذکری از حقوق و حساب بانکی بمیان نیامده است. پرداختها در مبالغ کوچک در پاکت داده می شد.”

در این میان، حداقل دولت فرانسه تصمیم گرفته است مقرراتی در مورد بازرسی از شرکتهایی که برای جلب کارگر از دلال استفاده می کنند، وضع کند.