خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سخنان حکمت آمیز نلسون ماندلا

Access to the comments نظرها
سخنان حکمت آمیز نلسون ماندلا
اندازه متن Aa Aa

نلسون ماندلا، در طول مبارزاتش برای شکست نژادپرستی، بسیار سخنها گفت. اینها تنها قطره ای از دریای افکار آزادمنشانه اوست:

یازدهم فوریه سال 1990: “من اینجا در مقابل شما، نه بعنوان یک پیامبر بلکه خدمتکار شما مردم ایستاده ام. فداکاریهای خستگی ناپذیر شما حضور مرا در اینجا امروز برایم میسر کرده است.”

سیزدهم فوریه سال 1990: “ما به پیش می رویم. پیشروی بسوی آزادی و عدالت عقب گرد ندارد.”

هفدهم آوریل سال 1994: “من با برتری طلبی سفید پوست سخت جنگیده ام؛ من با برتری طلبی سیاه پوست سخت جنگیده ام. من خواهان یک آفریقای جنوبی هستم که در آن همه مساوی باشند.”

نهم فوریه سال 1996: “شهروندان آفریقای جنوبی مصممند که گذشته از خاطر نرود تا تکرار نشود. آنها اینرا نه برای انتقامجویی بلکه برای آن می خواهند تا بتوانند به اتفاق بسوی آینده حرکت کنند.”

بیست و هفتم ژوئن سال 2008: “پس از حدود نود سال، زمان آن رسیده که دستهای تازه ای این مسئولیت خطیر را بر عهده گیرند: دستهای شما.”