خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تعدیل نیرو در شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا

نظرها
تعدیل نیرو در شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا
اندازه متن Aa Aa

شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا که شرکت ایرباس یکی از زیرمجموعه های آن است، روز دوشنبه از تعدیل نیرو و تجدید ساختار گسترده در این شرکت خبرداد.

شرکت دفاع هوایی و فضایی اروپا اعلام کرد که پنج هزار وهشتصد نفر از کارکنانش را از کار بیکار و دفتر مرکزی خود را در پاریس می فروشد.

این شرکت که سال آینده نام خود را به ایرباس تغییر خواهد داد، با اخراج این تعداد از کارکنانش پنج درصد از نیروی کار خود را تعدیل می کند.

برنامه تجدید ساختار این شرکت طی سه سال اجرا خواهد شد.