خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

میراث اقتصادی نلسون ماندلا برای آفریقای جنوبی

نظرها
میراث اقتصادی نلسون ماندلا برای آفریقای جنوبی
اندازه متن Aa Aa

قضاوت در مورد میراث اقتصادی نلسون ماندلا برای آفریقای جنوبی دشوار است. حدود بیست سال پیش، زمانی که او رئیس جمهور شد، آفریقای جنوبی تحت تاثیرتحریم های بین المللی در آستانه ورشکستگی بود.
نلسون ماندلا با ملی کردن بانکها و معادن، تلاش کرد سرمایه گذاران خارجی را جذب کند.

اما در دراز مدت دولت در کاهش نرخ بیکاری و نابرابری و افزایش رشد شکست خورده است.

رشد اقتصادی آفریقای جنوبی در سال 1994 میلادی یعنی سالی که نلسون ماندلا به عنوان نخستین رئیس جمهور برگزیده شد، 3.2 درصد بود. در حالیکه رشد 2.1 درصدی برای این کشور در سال جاری پیش بینی می شود.

با وجود آنکه در آفریقای جنوبی بعد از دوره آپارتاید، نلسون ماندلا از عدالت، همدیگر پذیری و کثرت گرایی حمایت کرد، اما امروز پس از سالها هنوز وضعیت اقتصادی سیاه پوستان و سفید پوستان برابر نشده است. در سه ماهه سوم سال میلادی جاری، نرخ بیکاری در میان سیاه پوستان که 79 درصد جمعیت این کشور را تشکیل می دهند، بیش از بیست و هشت درصد بود، این رقم در میان سفید پوستان که نزدیک به نه درصد جمعیت آفزیقای جنوبی را شامل می شوند، شش و شش دهم درصد بود.

اقتصاد آفریقای جنوبی، کشوری که بزرگترین شریک تجاری آن اتحادیه اروپاست، در سالهای اخیر از بحران مالی در این قاره متاثر شده است.

کاهش تولید، افت ارزش راند، واحد پول این کشور و تقاضای داخلی ضعیف از جمله مشکلات اقتصاد آفریقای جنوبی است.