خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

افزایش امید تظاهر کنندگان اوکراینی به پیروزی

نظرها
افزایش امید تظاهر کنندگان اوکراینی به پیروزی
اندازه متن Aa Aa

سرما، برف و یخبندان، هیچیک مانع از تجمع طرفداران پیوستن اوکراین به اتحادیه اروپا نشده است. هزاران تن در میدان استقلال کی یف، پایتخت این جمهوری، با نصب چادر و اجرای موزیک و تظاهرات، خواهان کناره گیری دولتی هستند که آنرا به فروختن اوکراین به مسکو متهم می کنند. مانند دوران انقلاب نارنجی در سال ۲۰۰۴، آنها مصمم به مقاومت تا دستیابی به خواست خود به نظر می رسند.

یکی از تظاهرکنندگان می گوید: “ما در انتظار کناره گیری دولت هستیم. ما پیروز خواهیم شد، زیرا از روز اول اینجا ایستاده ایم و تا پایان نیز خواهیم ایستاد. فکر می کنم ما پیروز می شویم. ما می خواهیم بخشی از اروپا باشیم و اروپا در این زمینه به ما کمک خواهد کرد.”

در شعارها، پرچم ها و همه علائم و نشانه های این تظاهرات، اروپا حضور دارد. روز یکشنبه برخی نمایندگان پارلمان اروپا نیز به نشانه حمایت به میان جمعیت آمدند. اوکراینی های خارج از کشور نیز برای شرکت در تظاهرات به این تجمع پیوستند.

یک اوکراینی مقیم سوئد می گوید: “نمی توانستم در سوئد بمانم و تماشاگر این باشم که همه آنچه را برایم مهم است، ویران کنند.”

به نظر می رسد آنچه شهروندان اوکراین از آن دفاع می کنند، برای تبعیدیان و مردم دیگر جمهوری های متحد روسیه مانند بلاروس نیز خواستی نمادین است که آنها را به این مبارزه ملحق می کند.

آنگونه که یک شهروند بلاروس می گوید: “من اینجا آمده ام تا در این لحظه تاریخی مهم، همبستگی ام را با مردم اوکراین بیان کنم زیرا اکنون نه تنها سرنوشت اوکراین بلکه سرنوشت تمام مردم شرق اروپا رقم می خورد.”

درباره تردیدهایی چون رها کردن مبارزه، ترک محل تجمع و تسلیم، در همه جا یک پاسخ شنیده می شود: “هیچ راهی جز دست یافتن به آنچه می خواهیم وجود ندارد.”

یک دانشجو می گوید: “احتمال اینکه ما پراکنده شویم، غیر ممکن است. غیر ممکن است که جمع چنین بزرگی از مردم پراکنده شوند زیرا مردم برای اظهار نظر به اینجا آمده اند و پراکندن آنها تجاوز به حقوق ملت است. بنابراین فکر می کنم پراکندن آنها غیر ممکن باشد.”

تظاهرات بزرگ روز یکشنبه با یک اقدام نمادین پایان یافت و آن واژگون کردن تندیس لنین بود. با این هدف که بگویند بازگشت به عقب غیر ممکن است.