خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

پیشنهاد توقف کمکهای مالی اتحادیه اروپا به نوار غزه

نظرها
پیشنهاد توقف کمکهای مالی اتحادیه اروپا  به نوار غزه
اندازه متن Aa Aa

روز چهارشنبه، دیوان حسابرسی به امور مالی اتحادیه اروپا خواستار توقف کمکهای مالی به نوار غزه شد. این دادگاه معتقد است که کمکهای مالی اتحادیه اروپا به مقاماتی می رسد که هیچ کاری در جهت رفاه شهروندان انجام نمی دهند. از سال 2007
میلادی تاکنون، نوار غزه تحت کنترل گروه حماس قرار دارد.

اما از سوی دیگر کمیسیون اروپا معتقد است به دلیل شرایط امنیتی و حساس این منطقه، کمکها مالی به شهروندان باید ادامه پیدا کند. در بین سالهای 2008 تا 2012 میلادی اتحادیه اروپا یک میلیارد یورو در مناطق فلسطینی هزینه کرده است.