خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شکایت بعضی از مردم آفریقای جنوبی بخاطر موفق نشدن به دیدن جسد ماندلا

نظرها
شکایت بعضی از مردم آفریقای جنوبی بخاطر موفق نشدن به دیدن جسد ماندلا
اندازه متن Aa Aa

روزانه هزاران نفر برای آخرین وداع با نلسون ماندلا، در صفهای طولانی برای دیدن جسد او در کاخ ریاست جمهوری آفریقای جنوبی در پرتوریا می ایستند.

اما ظاهرا بعضی ها هم موفق به این کار نمی شوند.

یکی از آنها می گوید: “تمام این کسانی که اینجا به انتظار دیدن ماندلا ایستاده اند و فکر می کنند که می توانند او را ببینند، وقتشان را تلف می کنند. این صدها نفری که اینجا ایستاده اند فقط وقتشان به هدر می رود.”

دیگری هم می گوید: “ما از ساعت هشت صبح اینجا منتظریم و باز هم منتظر می مانیم. ما با در صف ایستادن مشکلی نداریم ولی خیلی ناراحت کننده است که بعضی ها نوبت را رعایت نمی کنند. به هر حال از این که اینجا در این محیط هستیم و سختی در صف ایستادن را برای تاتا تحمل می کنیم خوشحالیم. او خیلی تواضع داشت و صبور بود ما هم برای احترام به او باید همین طور باشیم و میراث فروتنی او را حفظ کنیم.”

جسد نلسون ماندلا روز یکشنبه در روستای کونو، روستایی که او در آن بزرگ شد، به خاک سپرده خواهد شد.