محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کنفرانس "وب ۲۰۱۳" و چشم انداز استفاده از فنآوری در خاورمیانه

کنفرانس "وب ۲۰۱۳" و چشم انداز استفاده از فنآوری در خاورمیانه
نگارش از Euronews

کنفرانس “وب ۲۰۱۳” در پاریس، دهمین سال خود را می گذراند. یکی از جنبه های مهیج در این کنفرانس، گردهمایی کارآفرینان و ایده پردازان از سراسر جهان، یعنی کسانی است که در کار خود نوآوری هایی داشته اند. یک منطقه ویژه با چشم اندازی امیدبخش برای شکوفایی، منطقه خاورمیانه است.

هالا فادل، رئیس هیات مدیره شرکت فنآوری ام.آی.تی در منطقه عرب زبان است. او چشم انداز استفاده از فنآوری در منطقه را اینگونه شرح می دهد: “چشم انداز کاربرد فنآوری در خاورمیانه از رونقی واقعی برخوردار است. اکنون ۵۰۰۰ شرکت عربی در این زمینه در حال رقابت اند که ۵۰ درصد کارآفرینان آن زنان اند.”

الی حبیب، بنیان گذار شرکت خدمات موسیقی آنلاین، به این مسئله آگاه است که هنوز موانعی برای پیشرفت وجود دارد. او می گوید: “در برخی ناحیه ها هنوز مشکل داریم. برای مثال استفاده از کارت اعتباری دیجیتال در کسب و کار هنوز فراگیر نیست، زیرا مردم اینجا به اندازه اروپا و آمریکا به آن اعتماد ندارند.”

خاورمیانه، سرزمینی مترادف با درگیری و جنگ است، اما جمعیت خلاق و جوانی دارد که به آینده بهتر امیدوار است. هایند هوبیکا، بنیان گذار و مدیر اجرایی شرکت اینستابیت می گوید: “فکر می کنم آنچه بیش از همه در خاورمیانه امیدبخش است، مردم این منطقه اند. ما در میان جنگ و بی ثباتی زندگی می کنیم و گاه در ۲۴ ساعت شبانه روز برق نداریم. چنین وضعی است که مارا به سمت خلاقیت و تفکر در مورد فراسوی این موقعیت سوق می دهد. یعنی برای دست یابی به توان رویارویی با هر اتفاق ممکن، تا دیگر در مخمصه دشوار قرار نگیریم.”