خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

شاهزاده هری به قطب جنوب رسید

نظرها
شاهزاده هری به قطب جنوب رسید
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

هری، شاهزادۀ خاندان سلطنتی بریتانیا به همراه کهنه سربازان معلول بریتانیایی روز جمعه به قطب جنوب رسیدند.

هدف این سفر که در ابتدا رقابت تیم بریتانیا با تیمهای آمریکایی و کشورهای مشترک المنافع اعلام شده بود، به علت وضعیت نامناسب جوی از سوی سازمان دهندگان آن تعلیق شده است.