محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دلتای رود دانوب درمعرض خطر است

دلتای رود دانوب درمعرض خطر است
نگارش از Euronews

دلتای دانوب در رومانی، پناهگاه حیاتی بسیاری از گونه های جانوری در معرض نابودی دنیا است. بیش از سیصد نوع پرنده ازجمله شصت درصد کل قره غاز دنیا در دلتا زندگی می کند. این دلتا محل زندگی انواع لک لک گرمسیری، گونه های مختلف حواصیل، مرغ ماهیخوار سفید و پلیکان است. گونه های ماهی آن نیز غنی و پرتنوع است. هفتاد نوع از گونه های ماهی های آبهای اروپا در این دلتا وجود دارد. دلتای دانوب زیستگاه بزرگترین جمعیت پلیکان ها در اروپا است.

یک پرنده شناس در موزه دلتای دانوب می گوید: «پلیکان نماد دلتای دانوب است. بیش از سه هزار و پانصد جفت مرغ ماهیخوار در دلتا زندگی می کنند. آنها برای تخم گذاری به جزیره های گلی شناور دلتا می آیند، بهترین محل برای تخم گذاری و پرورش جوجه هایشان است تا از مزاحمت ها در امان بمانند. انسان اصلی ترین عامل اختلال آنها است»

این زیست بوم پرارزش با تهدیدات مختلف از جمله آلودگی، صنعتی شدن، کشاورزی، احشام و دام و جمعیت شهری روبرو است که اکولوژی حساس دلتا را مختل می کنند. از طرفی صید بی رویه پرنده ها، قورباغه و ورود گونه های سمی از خطرات مهم دیگر است.

ماهی خاویار یکی از قدیمی ترین گونه های ماهی، دویست و پنجاه میلیون سال روی زمین زندگی می کند. این ماهی موجود در زیست بوم دلتا، اکنون بدلیل صید غیرقانونی در معرض تهدید است. کارشناس ماهی در موزه دلتا در رومانی می گوید: « همه ماهی های خاویار دنیا به دلیل صید غیرقانونی در معرض خطر هستند، اینکار سال 2006 رسما غیرقانونی اعلام شد، و این ماهی ها تحت حمایت انجمن های حمایت از حیوانات هستند، با اینحال صید غیرقانونی همچنان ادامه دارد.»

کارشناسان و طرفداران محیط زیست خواهان اقدامات جدی تر در حمایت از این اکوسیستم غنی و منحصر به فرد هستند.