خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ارسال ماهواره گایا به فضا

نظرها
ارسال ماهواره گایا به فضا
اندازه متن Aa Aa

روز پنجشنبه آژانس فضایی اروپا ماهواره جدیدی را به نام ماهواره گایا برای تهیه نقشه سه بعدی کهکشان راه شیری از پایگاه این آژانس درکشور فرانسه به فضا فرستاد.

این ماهواره مجهز به بزرگترین و مدرن ترین دوربین فضایی است و قادر به رصد ستاره ها و سیارکها و شهاب سنگهای راه شیری می باشد.

دانشمندان امید دارند به کمک یافته های این ماهواره، دانش جدیدی در مورد منشا و شکل گیری کهکشان راه شیری بدست آورند.

گفته می شود گایا می تواند به کمک دو تلسکوپ قوی و یک میلیارد پیکسلی خود، یک مو را از فاصله هزار کیلومتری تشخیص دهد و به کمک تجهیزات ویژه اش این توانایی را دارد که دما، ترکیبات و سن اجرام آسمانی را نیز تعیین کند.

این ماهواره مدت یک ماه در سفر است تا به محل استقرار خود برسد. هزینه این ماموریت فضایی، ۹۴۰ میلیون یورو برآورد شده است.