خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کشورهای اروپایی یک گام به اتحادیه بانکی نزدیکتر شدند

نظرها
کشورهای اروپایی یک گام به اتحادیه بانکی نزدیکتر شدند
اندازه متن Aa Aa

وزیران دارایی بیست و هشت کشور عضو اتحادیه اروپا در مورد برخورد با بانک های دچار مشکل و تامین پول مورد نیاز برای نجات بانک های ورشکسته به توافق رسیدند.
وزیران دارایی فرانسه و آلمان، برای تشریح توافق حاصل شده در یک مصاحبه مطبوعاتی شرکت کردند.

وولفگانگ شویبله، وزیر دارایی آلمان می گوید:“همه بانک های اروپا تحت نظارت و کنترل بانک مرکزی اروپا قرار می گیرند. بدین ترتیب در حال حاضر خیلی بهتر از قبل می توان بانکها را نجات داد. ما همچنین قوانین نجات را شفاف کردیم که این شفافیت به ثبات بیشتر در بازارها کمک می کند.”

در نشست وزیران مقرر شد که برای یاری رساندن به بانکهای ورشکسته صندوق مالی ملی کشورها و صندوق ثبات مالی اروپا شکل بگیرد.
بدین ترتیب هزینه ورشکستگی بانکها به جای تحمیل بر مالیات دهندگان، از سوی شبکه بانکی تامین می شود.

سارا هوین، کارشناس بازار بورس می گوید:“یک ماه پیش، باور اینکه وزیران بتوانند تاقبل از پایان سال به توافقی برسند دشوار بود. به روشنی این مصالحه ایست میان آنچه آلمان می خواست با آنچه بانک مرکزی اروپا و کمیسیون اروپا می خواست. اما بعد از همه اینها ما در موقعیت خوبی هستیم.”

طرح اتحاديه بانکی بر يک نهاد ناظر بر بانک ها، روش مواجه و تعطیلی بانکهای مشکل دار و سازوکار جبران هزینه های بانکهای ورشکسته دلالت دارد.