خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حذف محدودیت های روسپیگری در کانادا

حذف محدودیت های روسپیگری در کانادا
اندازه متن Aa Aa

خبرکوتاه

دادگاه عالی کانادا روز جمعه تمام محدودیت های رایج در مورد روسپیگری از جمله ممنوعیت روسپی خانه ها و تقاضاهای خیابانی را در کانادا حذف کرده است.

این دادگاه معتقد است این محدودیت ها ایمنی روسپی ها را نقض می کند. روسپیگری در کانادا قانونی است اما برخی فعالیت ها مانند تجارت سکس غیرقانونی است که قانون جدید راه برای آن باز می کند.