خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جنگ داخلی سودان جنوبی را تهدید

نظرها
جنگ داخلی سودان جنوبی را تهدید
اندازه متن Aa Aa

می کند

تنش و درگیری یک هفته اخیر سودان جنوبی را به مرز آغاز جنگی
داخلی کشانده است.

به گزارش منابع خبری، شورشیان تحت امر ریک ماشار، معاون پیشین رییس جمهوری این کشور، روز شنبه سه هلی کوپتر را در شهر «بور» (مرکز ایالت «جونگلی») هدف قرار دادند. کنترل این شهر از چند روز پیش از دست نیروهای دولتی خارج شده است.

کیوین فاینالی والز یکی از افسران نیروهای نظامی تحت امر سازمان ملل بیشتر توضیح می دهد: «وضعیت شهر «بور» طی بیست و چهارساعته گذشته واقعا وخیم شده است. میزان تنش موجود درخورتوجه است و با توجه به آن، شاهد افزایش تعداد افرادی هستیم که از شهر و روستای خود آواره می شوند.»

در همین حال، ریک ماشار ادعا کرده شورشیان تحت امرش موفق شده اند کنترل ایالت نفت خیز «یونیتی» را در دست بگیرند و بسرعت در حال پیشروی و تسلط بر مناطق دیگر کشور هستند.

اوضاع در سودان جنوبی پس از آن بحرانی شد که سالوا کی یر، رییس جمهوری این کشور هفته گذشته ریک ماشار، معاون خود را به طرح توطئه برای کودتا متهم کرد.

اما با پیچیده تر شدن اوضاع، فشارهای بین المللی و زمزمه های آغاز جنگ داخلی در این کشور تازه تاسیس، شخص رییس جمهور پذیرفته تا با شورشیان، از جمله معاون سابق خود، وارد مذاکره بدون قید و شرط شود.

حداقل پانصد نفر در جریان ناآرامی های اخیر در پایتخت کشته شده اند و تعداد قابل توجهی نیز به اردوگاههای سازمان ملل در «جوبا» پناه آورده اند.