خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ورود بلغارستان و رومانی به بازار کار اتحادیه اروپا

نظرها
ورود بلغارستان و رومانی به بازار کار اتحادیه اروپا
اندازه متن Aa Aa

بلغارستان و رومانی هفت سال در انتظار بودند تا از حق کار در بیرون از مرزهای خود و در سراسر اتحادیه اروپا که عضو آنند برخوردار باشند. این حق شامل کار در بریتانیا و فرانسه نیز که از ابتدا در این زمینه محتاط بودند می شود. با آغاز سال نو میلادی، خانواده ترانکا تصمیم به حرکت به سوی بریتانیا گرفته اند.

مادر این خانواده می گوید: “من می توانم نیازهای خودم را کاهش بدهم تا بچه ام بتواند در آنجا به مدرسه برود. اگر چنین شود و از دبیرستان یا دانشگاه فارغ التحصیل شود، می تواند شغلی داشته باشد. آنجا زندگی متفاوت و آسان تر است. پول درآوردن آسان تر است. آنجا در انگلستان کمتر کار می کنید اما دستمزد بیشتری می گیرید.”

حداقل حقوق دریافتی در بلغارستان، حدود یک دهم درآمدی است که می توان در بقیه کشورهای اروپایی داشت. نظر سنجی های اخیر نشان می دهد که سه تا چهار درصد شهروندان بلغارستان برای جستجوی موقعیت های بهتر درصدد ترک کشور خود هستند.

یک راننده می گوید: “من به بریتانیا می روم زیرا زندگی به هنجار است و پرداخت ها مناسب تر از اینجاست. هیچکس در اینجا حقوق سزاواری برای انجام کار حرفه ای خودش دریافت نمی کند.”

در سال ۲۰۰۷ یعنی سه سال پس از درخواست ده کشور سابقا کمونیستی برای عضویت در اتحادیه اروپا، بلغارستان و رومانی نیز به عضویت درآمدند. اما این عضویت کامل نبود و شامل آزادی گردش در بازار کار واحد اروپایی برای کاریابی نمی شد.

این محدودیت به دلیل آن بود که این دو کشور فقیرترین کشورهای اتحادیه اروپا هستند و اعضای ثروتمند تر، نگران بازار کار و نظام تامین اجتماعی خویشند. در جدول رده بندی صندوق بین المللی پول این دو کشور در رده های ۷۰ و ۷۴ قرار دارند. نرخ بیکاری در بلغارستان ۱۳ درصد و در رومانی بیش از ۷ درصد است. در حالی که میانگین بیکاری در منطقه یورو ۱۲ درصد است.

بیشترین افرادی که آماده جستجوی کار در جای دیگری هستند، در سن زیر سی سالند و دبیرستان یا مرحله آموزشی بالاتری را گذرانده اند. مانند روزن یاردانوف که طراحی گرافیک خوانده و در بلغارستان زمینه کار مناسب برایش وجود ندارد. اما او نسبت به بریتانیا خوش بین است و می گوید: “مردم به اندازه کافی هشیارند که بتوانند هجوم رسانه ای برای تصویر موج مهاجران را نادیده بگیرند و فکر می کنم این مسئله نتواند مانع طرح من شود.”

بسیاری از هشدارها متوجه نگرانی از روی آوری امواج مردم فقیر برای برخورداری از نظام رفاه اجتماعی در اروپاست. در حالی که برخی کارشناسان مهاجرت، زمینه این نگرانی را کاهش می دهند.

کلاوس باده، کارشناس مهاجرت در آلمان می گوید: “مهاجرت از رومانی و بلغارستان تنها و به تمامی مهاجرت فقیران نخواهد بود، بلکه مهاجرت نخبگان نیز است. ۸۰ درصد آنها در بازار کار آلمان شاغل اند، ۴۶ درصدشان واجد شرایط شاغل شدن اند و ۲۲ درصدشان حتی قابلیت های بالا و تحصیلات دانشگاهی دارند.”

در میان آنها که در آلمان بدون کار مانده اند، میتکو و خانواده او با سه بچه اند که پنج سال قبل بلغارستان را ترک کردند و از هیچ مزایای رفاهی استفاده نکرده اند، یعنی شرایطی که باید تغییر کند.