خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

حال مایکل شوماخر "بحرانی ولی ثابت" است

نظرها
حال مایکل شوماخر "بحرانی ولی ثابت" است
اندازه متن Aa Aa

از هواداران و دوستان گرفته تا خانواده مایکل شوماخر در ششمین روز بستری شدن او پس از حادثه اسکی، در زیر باران شهر گرنوبل فرانسه در مقابل بیمارستان او تجمع کرده اند تا آخرین اخبار سلامتی او را جویا شوند.

اخبار رسمی از بحرانی ولی ثابت ماندن حال او و اخبار غیررسمی از بهبود یافتن حال او هر چند بسیار کم حکایت دارد.

فیلیپ اشترایف، راننده سابق فرمول یک و از دوستان مایکل شوماخر می گوید: “حال او کمی بهتر شده گرچه خون ریزی در دو طرف مغز او صورت گرفته. بیشتر طرف چپ مغز او آسیب دیده است. این کمی نگران کننده است زیرا اگر این بخش از مغز آسیب ببیند صحبت کردن دچار اختلال می شود. اما امیدوارم که حال او همانند بیشتر افرادی که سکته مغزی کرده و در این حالت هستند بهبود یابد. نیمی از این افراد بهبود می بایند. باید ببینیم که چه موقع او از حالت کما خارج خواهد شد.”

در شش روز گذشته صدها دوربین و خبرنگار با استقرار در مقابل بیمارستان او، منتظر دریافت خبری از وضعیت سلامتی قهرمان سابق مسابقات اتومبیل رانی فرمول یک هستند.

گزارشها همچنین حاکی است که خانواده مایکل شوماخر، دوربین کاسکی که او در هنگام حادثه اسکی بر سر داشته را برای انجام تحقیقات به پلیس تحویل داده است.