خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اعتراضات گسترده به طرح شهرداری شهر بورگوس در اسپانیا

نظرها
اعتراضات گسترده به طرح شهرداری شهر بورگوس در اسپانیا
اندازه متن Aa Aa

برای چهارمین شب متوالی، اعتراضات خشونت آمیزی در شهر بورگوس واقع در شمال اسپانیا بوقوع پیوست. تاکنون چهل نفر از تظاهرکنندگان دستگیر شده و دست کم هفده نفر، از جمله یازده مامور پلیس مجروح شده اند.

از روز جمعه، هزاران تن از شهروندان بورگوس به طرح شهرداری برای تغییرات عمرانی پرهزینه در بلوار اصلی این شهر، اعتراض می کنند. تظاهرات آنها کم کم به تظاهرات گسترده علیه دولت تبدیل شده است.

یکی از اهالی بورگوس می گوید: «با وضعیتی که ما داریم، و با توجه به بدهی های شهرداری، انجام این پروژه، وحشتناک است.»

با این حال شهرداری بورگوس، با بیش از پانصد میلیون یورو بدهی، برای انجام این پروژه هشت میلیون یورویی پافشاری می کند.

شهردار بورگوس می گوید: «هشتاد درصد از مردم که در انتخابات سال ۲۰۱۱ میلادی شرکت کردند، از این پروژه حمایت می کنند. حزب سوسیالیست و حزب مردم، مانند هر پروژه مهم، در خصوص این پروژه نیز با مردم صحبت کرده بودند.»

بسیاری از مخالفان این طرح نگران اند که هزینه نهایی آن بیشتر از برآورد شهرداری باشد و حتی از مرز بیست میلیون یورو هم عبور کند. بودجه کلانی که در این وضعیت بحرانی در اسپانیا، بنظر بسیاری از معترضان بهتر است برای مسائل ضروری تر صرف شود.

با این وجود، علمیات مورد نظر شهرداری از هم اکنون آغاز شده است.