خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اصول بحث برانگیز قانون اساسی جدید مصر

نظرها
اصول بحث برانگیز قانون اساسی جدید مصر
اندازه متن Aa Aa

تقریبا یک سال بعد از تصویب قانون اساسی ای که مورد حمایت اسلامگرایان بود، مردم مصر برای شرکت در «همه پرسی» تایید قانون اساسی جدید این کشور به پای صندوق های رای فراخوانده شده اند.

قانون اساسی پیشین این کشور با اکثریت 64 درصدی آرای شرکت کنندگان تصویب شده بود، درحالیکه نرخ مشارکت در آن همه پرسی تنها 33 درصد واجدین شرایط بود و مخالفت های خونینی را در پی داشت.

قانون اساسی پیشین دوام نیاورد. ژوئیه سال گذشته، ارتش با یک کودتای نظامی دولت محمد مرسی را سرنگون کرد، قانون اساسی به حالت تعلیق درآمد و ارتش با اعلام وضعیت فوق العاده، زمام امور را بدست گرفت.

اینگونه بود که عبدالفتاح سیسی، وزیر دفاع مصر عملا به قدرت شماره یک این کشور تبدیل شد. با تصویب قانون اساسی جدید که از حمایت همه جانبه ارتش برخوردار است، راه برای کاندیداتوری او در انتخابات آتی ریاست جمهوری هموارتر خواهد شد.

این درحالیست که قانون اساسی جدید هم تناقضات و ابهامات زیادی دارد. از جمله نحوه انتخاب وزیر دفاع یا بهتر بگوییم انتصاب او از سوی شورای عالی نیروهای مسلح، حداقل طی هشت سال آینده. (دو دوره اول ریاست جمهوری بعد از اجرایی شدن قانون اساسی جدید)

اصل مربوط به ممنوعیت محاکمه غیر نظامی ها در دادگاههای نظامی هم کامل نیست. در صورت مشارکت متهم در حمله مستقیم به اعضا یا اماکن متعلق به ارتش، این اصل می تواند نقض شود و پرونده او به محاکم نظامی ارجاع گردد.

حسن نافعه، استاد علوم سیاسی دانشگاه قاهره این دو اصل را از متناقض ترین اصول مندرج در متن قانون اساسی جدید می داند.

او می گوید: «قانون اساسی 2013 بمراتب بهتر از قانون اساسی 2012 است، بویژه در مورد آزادی های فردی و عمومی. به نظرمن مهمترین اصل در این قانون اساسی، قدرتی است که پارلمان پیدا کرده، اینکه بتواند رای اعتماد به رییس جمهور را پس بگیرد که تاکنون در مصر سابقه نداشته است. ولی با دو اصل دیگر موافق نیستم. اصلی که محاکمه غیرنظامی ها در دادگاههای نظامی را امکانپذیر می کند و دیگری مربوط به نحوه انتخاب وزیر دفاع می شود.»

با این حال گفته می شود منبع اصلی قانون اساسی جدید کماکان دین اسلام و قوانین شریعت خواهند بود و زبان عربی زبان رسمی کشور. در قانون اساسی جدید به آزادی مذهبی پیروان ادیان دیگر از جمله مسیحیت و یهودیت توجه ویژه ای شده است.