خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتشار فهرست مرجع گونه های شناخته شده پلانکتون

انتشار فهرست مرجع گونه های شناخته شده پلانکتون
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

پلانکتون ها ممکن است با چشم غیر مسلح دیده نشوند، اما منبع غذا، سوخت و اکسیژن مورد نیاز ما هستند. مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه اخیرا یک مجموعه مرجع از فهرست هزاران گونه پلانکتون موجود در دریاها را منتشر کرده است.

این مجموعه مرجع، حاوی دویست و پنجاه هزار گونه پلانکتون است. دانشمندان معتقدند تنوع پلانکتونها ممکن است تا یک میلیون گونه هم برسد برخی از آنها دارای سلول عصبی و برخی دارای قلب هستند.

یکی از گونه های در دست مطالعه، آب دزدک دریایی است که در مجموعه و گروه زندگی می کند. با داشتن اندام شفاف، ساختمان سلولی آب دزدک دریایی براحتی قابل دیدن است. در یک توده مرکزی، روده و دستگاه گوارش جانور قرار دارد. آب دزدک دریایی با حرکت الیاف مو مانند روی سطح بدنش و یا با انقباض ماهیچه ها در آب حرکت می کند. این موجودات با اینکه بسیار ابتدایی به نظر می رسند، دارای قلب، روده و حتی چیزی شبیه جفت جنین هستند. از اجداد نزدیک مهره داران محسوب می شوند و از جلبک های میکروسکوپی تغذیه می کنند.

زیست شناسان گونه دیگری از پلانکتون ها به نام شانه داران را نیز مورد مطالعه قرار می دهند. این پلانکتون ها بواسطه ویژگی شاخصشان یعنی شانه و یا مجموعه ای از تاژک ها نامگذاری شده اند و با این تاژک ها در آب حرکت می کنند. با هشت ردیف تاژک، جانور می تواند در آب حرکت و یا در سه بعد تغییر جهت بدهد.

نود و هشت در صد حیات دریایی از پلانکتون ها تشکیل شده است، اما آنها یک ویژگی کمتر شناخته شده نیز دارند. هر نفسی که می کشیم و اکسیژنی که تنفس می کنیم مدیون پلانکتون ها است. نیمی از اکسیژن مورد نیاز ما توسط پلانکتونها تامین می شود و بقیه آن از جنگلها و گیاهان روی کره خاکی. دانشمندان معتقدندند زمان آن رسیده که توجه بیشتری به حیات دریایی نشان دهیم که نقش اساسی در بقای ما دارد و بتدریج توسط انسان مورد تهدید قرار می گیرد.