خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

سفینه «رزتا» بیدار می شود

سفینه «رزتا» بیدار می شود
نگارش از Euronews
اندازه متن Aa Aa

ده سال پیش آژانس فضایی اروپا، طی یک برنامه بلند پروازانه، سفینه «رزتا» را از جزیره گویان فرانسه به سوی شهابی بنام «چوروموف گراسینکو» در دوردست فضا پرتاب کرد.

«رزتا» اکنون هشتصد میلیون کیلومتر از زمین فاصله دارد. بدلیل دور بودن از خورشید، نیروی محرکه اصلی آن در عمق فضا کاهش پیدا کرده و «رزتا» موقتا به خواب مصنوعی فرو رفته است. اما یک ساعت درونی از قبل تنظیم شده، روز بیستم ژانویه «رزتا» را از خواب بیدار می کند.

مرکز عملیاتی آژانس فضایی اروپا در آلمان با دقت سیگنال های ضعیف «رزتا» را دیافت می کند. رسیدن این سیگنال ها از فضا به زمین 45 دقیقه طول می کشد. مدیر عملیاتی «رزتا» می گوید: «مهلت زمانی برای دریافت سیگنال و ارسال فرمان به سفینه برای ترکیب بندی بعدی، بسیار کم است. این چالش ما هنگام خروج از خواب است.»

همزمان با بیدار شدن «رزتا»، بیست و یک ابزار مختلف سوار بر سفینه نیز بیدار میشوند، یکی از آنها یک تلسکوپ است. مسئول عملیات بین سیاره ای «رزتا» می گوید: «چند هفته بعد از بیداری رزتا، یکی از قویترین تلسکوپ های سفینه، شهاب را ردیابی می کند. ردیابی شهاب برای تعیین جهت مسیر آینده سفینه اهمیت زیادی دارد.»

مانور نزدیک شدن سفینه به شهاب از ماه مه شروع و ماه اوت به شهاب می رسد. «رزتا» اولین سفینه ای است که شاهد تغییرات یک شهاب در مقابل خورشید خواهد بود. «رزتا» ماه نوامبر بر سطح شهاب فرود می آید و اولین سفینه ای خواهد بود که چنین فرودی انجام داده است. سپس جستجوگر «رزتا» با حفاری و تجزیه نمونه ای از ساختار شهاب، دانشمندان را یک گام به درک چگونگی پیدایش و تکامل منظومه شمسی نزدیک می کند.