خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بحث پیرامون لایحه ممنوعیت کاربرد واژۀ «نازی» و نمادهای مربوط به آن در اسرائیل

نظرها
بحث پیرامون لایحه ممنوعیت کاربرد واژۀ «نازی» و نمادهای مربوط به آن در اسرائیل
اندازه متن Aa Aa

بر اساس پیش نویس قانونی در اسرائیل کاربرد واژۀ «نازی» در این کشور در اغلب موارد جرم محسوب شده و جریمه سنگین نقدی و زندان بدنبال خواهد داشت.

برغم رنج تاریخی قوم یهود، منتقدان لایحه ممنوعیت استفاده از کلمه نازی و نمادهای مربوطه را تهدیدی برای آزادی بیان در کشوری می دانند که در مقایسه با کشورهای همسایه از آزادی بیان بیشتری برخوردار است.

حزب «اسرائیل بیتنو»، حزبی است که لایحه مذکور را به کنست، پارلمان اسرائیل ارائه کرده است.

شیمون اوهایون از این حزب در دفاع از لایحه بحث برانگیز در اسرائیل می گوید:«آزادی بیان مطلق نیست بلکه نسبی است. آزادی بیان به مردم این امکان را می دهد تا بتوانند در جایی که ترس حقیقی از دولت و جامعه وجود دارد حرفشان را بزنند. اما در اسرائیل آزادیهای بیان از تمام خطوط عبور کرده اند. و در این مواردی که به مردم زیان می رساند، ما به حفاظت خود در برابر این گونه آزادیهای بیان که غیرمسئولانه اند نیازمندیم.»

نازی های آلمان میلیونها یهودی را طی جنگ جهانی دوم به کام مرگ فرستاند. اسرائیل امروز بر خاکستر هلوکاست روئید و مامن صدها هزار آورۀ یهودی شد که از اردوگاههای مرگ نازی ها جان بدر برده بودند.

میشال روزین، از حزب «مِرِتز» که مخالف تصویب چنین لایحه ای است می گوید:«این قانون احمقانه ای است و نیازی به آن نداریم. ما کشوری هستیم که راجع به هلوکاست و آنچه برای یهودیان اتفاق افتاد بهتر از هر کشور دیگری می داند و هر روز هلوکاست را به دانشجویان و دانش آموزان یادآوری می کنیم. از این رو، نیازی به این قانون نیست. این قانون فقط برای علم کردن نمادهایی است که نیازی به علم کردنشان نداریم.»

بر اساس پیش نویس این قانون که چهارشنبه به تایید اولیه کنست رسیده است، کسانی که از واژه «نازی» به نحو «نادرست» استفاده کنند تا حدود ۲۹ هزار دلار جریمه یا به ۶ ماه زندان محکوم می شوند.

دکتر روبرت روزِت، مدیر کتابخانه «یاد وشم» می گوید:« جای تردیدی نیست که موضوع سوء استفاده از هلوکاست، نمادها و واژگان مربوط به آن در گفتمان متداول، موضوعی جدی در اسرائیل و در گوشه و کنار دنیاست. همچنین این نیز جای تردید ندارد که بهتر است مردم بواسطه آموزش، فرهنگ، سیاست و سرمشق قرار دادن رهبرانشان از نمادهای مربوطه استفاده نکنند و مردم می دانند که چرا باید چنین کنند و فکر می کنیم که این راه بهتری است.»