خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جمهوری آفریقای مرکزی بی دولت و دستخوش بی قانونی

نظرها
جمهوری آفریقای مرکزی بی دولت و دستخوش بی قانونی
اندازه متن Aa Aa

کناره گیری میشل جوتودیا اولین رئیس جمهوری مسلمان و سابق آفریقای مرکزی از قدرت به درگیری های شورشیان در این کشور پایان نداده است.

درگیری های عمده بین شورشیان اغلب مسلمان سلکا و شبه نظامیان مسیحی موسوم به آنتی بالاکا صورت می گیرد.

با آغاز موج تازه خشونت ها یک پنجم از جمعیت ۴.۶ میلیون نفری این کشور بی دولت و بی قانونِ فعلی از خانه و کاشانه خود گریخته اند و تنها در طی یکماه گذشته در بانگی، پایتخت، بیش از یک هزار نفر کشته شده اند.

اجیر شدن کودکان و نوجوانان برای مزدوری و سربازی نیز تنها یکی از معضلات موجود است.

یونیسف در صدد بازگردندان تعدای از این کودکان به آغوش خانواده هاست. برخی از این افراد سالها در خدمت شورشیان بوده اند.

در وضعیت موجود کارمندان سر کار نمی روند. مدارس تعطیل و این کشور فاقد پلیس، ارتشی ملی، پارلمان و رئیس جمهوری است.

امید می رود ۱۶۰۰ نیروی نظامی فرانسه در کنار صلحبانان بیشتری از آفریقا برگزاری انتخابات پیش رو در جمهوری آفریقای مرکزی را تضمین کنند تا بلکه آرامش به این کشور بی ثبات باز گردد.