خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

کاوشگر رزتا برای ادامه ماموریت خود از خواب بیدار شد

نظرها
کاوشگر رزتا برای ادامه ماموریت خود از خواب بیدار شد
اندازه متن Aa Aa

به مرکز عملیاتی سازمان فضایی اروپا در دارمشتات آلمان می رویم و گفتگویی داریم با جرمی ویلکز، معرف برنامه های این سازمان.

یورو نیوز: جرمی! ماموریت رزتا اولین ماموریتی است که در فاصله شگفت انگیز ۸۰۰ میلیون کیلومتری زمین انجام می شود. یافته های چنین ماموریتی چگونه قابل اثبات خواهد بود؟

جرمی ویلکز: “خوب، این ماموریتی است دارای ظرفیت تغییر، زیرا اولین بار است که انسان توانسته از طریق ماهواره به یک دنباله دار در منظومه شمسی دست یابد. باید درک کنیم که اولین بار است که ماهواره بیش از یکسال در کنار دنباله دار پرواز کرده تا بتواند کاوشگری را بر سطح آن فرود آورد. در گذشته، ما توانسته ایم از کنار دنباله دارها بگذریم، به آنها نگاه کنیم و از آنها عکس بگیریم، اما هرگز بر سطح آنها فرود نیامده ایم تا جسم آنرا آزمایش کنیم و ببینیم از چه موادی تشکیل شده و یک ارزیابی از آن مواد به دست بدهیم.

علت مهم بودن آن این است که دنباله دارها می توانند برای مثال دربرگیرنده آب باشند و احتمالا در دورانی بسیار دور آن را به زمین آورده باشند. آبی که ما روی زمین داریم و نیز برخی از مواد اساسی دیگر، ممکن است از دنباله دارها باشد. اگر دانشمندان این ها را کشف و تایید کنند، که البته کار سال های آینده است، مسئله ای بسیار قابل توجه خواهد بود.”

یورونیوز: ما همواره درباره پیشگامان فضا و عبور از مرزها سخن گفته ایم، آیا آنچه کاوشگر روزتا انجام می دهد همانست؟

جرمی: “خوب، رزتا در حال حاضر به نوعی پیشگام در فضاست، زیرا فاصله آن تا زمین بیشترین حدی است که بشر تا کنون توانسته با قدرت باتری های عظیم خورشیدی، این کار را انجام دهد. ساعت ۱۱ صبح دوشنبه (۲۰ ژانویه) روند بیدار کردن رزتا آغاز شد و قرار است عصر دوشنبه اولین علامت خود را به زمین بفرستد. اینکه پس از دریافت این سیگنال توسط دانشمندن، دقیقا چه زمانی رزتا بتواند به دنباله دار برسد، هنوز نامعلوم است، اما زمانیکه این کار سازماندهی شود که حدود ماه اوت سال جاری برآورد می شود، اقدامی پیشگامانه در علم خواهد بود.”