خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

انتشار ویدئویی که امنیت بازیهای سوچی را به چالش می کشد

نظرها
انتشار ویدئویی که امنیت بازیهای سوچی را به چالش می کشد
اندازه متن Aa Aa

یک گروه اسلام گرا با انتشار ویدیوئی در روسیه ادعا می کند که عامل اصلی دو بمب گذاری انتحاری در شهر ولگاگراد بوده است. در این بمب گذاریها دست کم سی و چهار نفر جان خود را از دست دادند.

دو مرد حاضر در این ویدئو ادعای دیگری هم دارند، آنها می گویند بازیهای المپیک زمستانی سوچی را بدل به قربانگاه می کنند. دو مرد حاضر خود را اعضای گروه انصار السنه، گروهی تروریستی در عراق معرفی می کنند.

لحن استهزا آمیز و گویش روسی نامفهوم و ابتدایی این افراد از اعتبار این ویدئو نزد کارشناسان امنیتی روسیه کاسته است. برخی از آنها بصراحت می گویند این گروه در پس اقدامات تروریستی ولگاگراد قرار ندارد. کارشناسان امنیتی روسیه مسئول اصلی بمب گذاریها را گروه تحت امر دوکو عمروف، رهبر گروهی اسلام گرا در داغستان می دانند.

ولگاگراد در ششصد وشصت کیلومتری سوچی قرار دارد و هجده روز مانده به آغاز بازیهای زمستانی در این شهر، معضلات امنیتی تبدیل به مهمترین دغدغه دولت روسیه شده است.