خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مخالف اسد: «سوریها اعتمادشان به کنفرانسهای بین المللی صلح را از دست داده اند»

نظرها
مخالف اسد: «سوریها اعتمادشان به کنفرانسهای بین المللی صلح را از دست داده اند»
اندازه متن Aa Aa

گزارش تفصیلی

یکی از مهمترین مشخصه های ژنو ۲، شرکت همزمان هیئت مخالفان دولت و نمایندگان رسمی بشار اسد است. موضوعی که بهانه ای داد بدست حامیان دو گروه تا در مونترو در سوییس گردهم بیایند و خواسته هایشان را فریاد کنند.

در سویی حامیان دولت سوریه بودند که مداخله نیروهای خارجی در سوریه را مهمترین مانع برقراری صلح می دانند.

یکی از آنها می گوید: “صلح می خواهیم. می خواهیم خودمان قدرت انتخاب رییس جمهوری را داشته باشیم، بدون آنکه قدرتهای خارجی برایمان تصمیم بگیرند. می خواهیم تررویستها و حامیان مالی شان دست از سر سوریه بردارند.”

در آستانه کنفرانس ژنو ۲ گزارشی از سه حقوقدان بین المللی منتشر شده است که بر موارد متعدد شکنجه و کشتار دولتی در سوریه دلالت دارد. نکته ای که در سخنان تنها دو نفر از مخالفان معترض حاضر در مونترو بیان شد.

یکی از آنها گفت: “ما به اینجا آمده ایم تا مخالفتمان با کشتار کودکان در سوریه نشان دهیم. فریاد می زنیم تا شاید آنهایی که داخل سالن کنفرانس هستند صدایمان را بشنوند. می خواهیم که حکومتی ها بشنوند و برای همیشه از سوریه بروند.”

دیگری می گوید: “صادقانه مردم در سوریه امید و اعتمادشان به نشست های این چنینی در این سطح را از دست داده اند چرا که سه سال است که شهروندان سوریه کشته می شوند، کشتار ادامه دارد و جامعه بین الملل هیچ واکنشی نداشته است.”

مونترو در حالی میزبان نشست صلح سوریه است که نزدیک سه سال جنگ در این کشور، جان بیش از صد هزار نفر را گرفته است و بیش از هفت میلیون سوری را آواره کرده است.