خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

خرگوش کوچکی در گوش ماندلا

نظرها
خرگوش کوچکی در گوش ماندلا
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

مشاهده مجسمه خرگوش کوچکی در گوش تندیس غول پیکر نلسون ماندلا در ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی توسط سازندگان این مجسمه، واکنش دولت را در برداشته که خواستار برداشتن شدن این خرگوش کوچک شده است.

سازندگان این مجسمه گفته اند که بخاطر ممانعت دولت از ثبت امضایشان پای تندیس ماندلا تصمیم گرفته اند این خرگوش را به نشانه امضایشان در گوش مجسمه ماندلا بگذارند.