خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آتشفشان اتنا فوران کرد

نظرها
آتشفشان اتنا فوران کرد
اندازه متن Aa Aa

خبر کوتاه

آتشفشان اتنا، فعالترین و بلندترین آتشفشان قاره اروپا روز یکشنبه بار دیگر فوران کرد.

دوربینهای تلویزیونی تصاویر گدازه های آتشفشانی را ثبت کرده اند که بر دامنه های اتنا روانه شده اند.

هنوز هیچ گزارشی مبنی بر آسیب دیدگی خانه های ساکنان جزیره سیسیلی منتشر نشده است و هیچ هشداری مبنی بر تخلیه خانه های این جزیره صادر نشده است.